Thursday, December 30, 2010

kavibhasha: ദക്ഷിണ  അറിഞ്ഞു തന്നതാണ് പെരുവിരല്‍ ഗുരോതുരന്നെടുത...

kavibhasha: ദക്ഷിണ അറിഞ്ഞു തന്നതാണ് പെരുവിരല്‍ ഗുരോതുരന്നെടുത...: "ദക്ഷിണ അറിഞ്ഞു തന്നതാണ് പെരുവിരല്‍ ഗുരോതുരന്നെടുത്തത് എന്തിനു എന്റെ കണ്ണും കരളും നീ.."

No comments:

Post a Comment