Sunday, January 2, 2011

kavibhasha:  പച്ചക്കറിക്ക് തീ വില  അലങ്കാരത്തിനു പുല്ലു വില...

kavibhasha:  പച്ചക്കറിക്ക് തീ വില അലങ്കാരത്തിനു പുല്ലു വില

...
: " പച്ചക്കറിക്ക് തീ വില അലങ്കാരത്തിനു പുല്ലു വില ഇതിഹാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുന്നത്  പനമ്പട്ട മേഞ്ഞ കുടിലിലിരുന്നു,ലവനും, കുശനും,തീ തിന്..."

No comments:

Post a Comment