Thursday, February 3, 2011

kavibhasha: ഇരകള്‍ മണ്ണിരയെക്കാളും നല്ലതുംസുലഭവുംപെണ്‍ ഇ...

kavibhasha:
ഇരകള്‍

മണ്ണിരയെക്കാളും
നല്ലതും
സുലഭവും
പെണ്‍ ഇ...
: "ഇരകള്‍ മണ്ണിരയെക്കാളും നല്ലതും സുലഭവും പെണ്‍ ഇരയെന്ന് ചൂണ്ടയും കൊളുത്തും"

No comments:

Post a Comment