Wednesday, February 8, 2012

             പാട്ട്




ഹൃദയമൊരു പിറവിയുടെ കാലൊച്ച കേട്ടു
കവിതയതു ചിന്തയുടെ വാതില്‍ തുറന്നു ,
ഒടുവിലൊരു തണലില്‍ നാമോന്നിച്ചു കൂടി
വാക്കുകളുടെ മധുരം പകുത്തങ്ങു പാടി..

രാത്രിയിതു പാടുന്ന പാട്ടെന്റെ നെഞ്ചില്‍
പേര്‍ത്തും കിനാവിന്റെ കുളിരല പടര്‍ത്തി ,
താരക,നിലാവൊളിയതു പൂത്തും തളിര്‍ത്തും
ചേരുന്നുയെന്നിലീ ദുരിത യാമത്തിലും

No comments:

Post a Comment